Box Bekistingssytemen

Er wordt over een grondbox gesproken als de platen een eenheid vormen met de spindels.
Deze eenheid, grondbox, is een voordeel bij het bekisten met niet al te veel kerende hoogte. Deze boxen zijn meestal niet geschikt voor grote kerende hoogtes omdat over het algemeen de optredende gronddruk, het eigengewicht en de, meestal kleine, graafmachine dit
niet toelaten. Euro Verbau biedt voor ieder situatie de juiste grondbox aan.
De verschillende boxen zijn eenvoudig in het gebruik bieden altijd een economische oplossing. Afwijkende afmetingen en specifieke eisen kunnen naar wens van de klant worden gebouwd.

Grafiek maximaal kerende hoogte

Een grafiek waarin men af kan lezen welk systeem bij welke kerende hoogte ingezet kan worden

Minibox

Minibox MB 60 met opzetstukken in schematische weergave
 Max. Diepte  3m
 Max. Doorlaat  0,96m
 Lengte  1,2m - 3,5m

De lichte en universele grondbox voor geringe kerende hoogtes. De ideale diepte voor het werken met deze box bedraagt 1,5 tot 2,5 meter. De mini-box is bijzonder geschikt voor het verleggen of saneren van gas- en waterleidingen. De montage van deze elementen is eenvoudig en deze boxen kunnen met behulp van kleine graafmachines in het werk worden geplaatst. De minibox kan niet worden ingegraven middels doordrukken met de bak van de kraan. Zij kan alleen in een reeds gegraven gat worden geplaatst.


menu_bookGEBRUIKSAANWIJZING

menu_bookTechnische gegevens Minibox MB 60

Citybox

Citybox VB 60 met opzetstukken
 Max. Diepte  3,7m
 Max. Doorlaat  1,33m
 Lengte  2m - 3,5m

De stabiele City-box is vanwege haar spindels, die ook in de meeste ander boxen en geleidebalksystemen ingezet worden, ideaal voor kleine tot middelgrote buisdiameters.
De optredende gronddruk wordt door de veerschoenen en de spindels tussen de platen opgenomen. Zo wordt een veilige stabiele in- en uitbouw tijdens het ingraven, aanvullen en verdichten gewaarborgd.


menu_bookGEBRUIKSAANWIJZING

menu_bookTechnische gegevens citybox VB 60

Standaardbox

Standaardbox VB100/VB120 met dubbele opzetstukken
 Max. Diepte  5,2m
 Max. Doorlaat  1,55m
 Lengte  2m - 5m

De Standaard-Box is de meest veelzijdige en wereldwijd meest ingezette grondbox.
Ze kan, door het benutten van opzetstukken, ingezet worden tot een diepte van 5,2 meter.


menu_bookGEBRUIKSAANWIJZING

menu_bookTechnische geg. Standaardbox VB 100/120

Manhole box

Manhole box wordt zeer veel gebruikt in Engeland
 Max. Diepte  5,2m
 Max. Doorlaat  1,55m
 Lengte  2m - 4m

Deze box is een interessante doorontwikkeling van de Standaard-Box en wordt in 3 varianten geproduceerd met 400 mm tot 600 mm lange hoeken. Ideaal om als zelfstandige bekisting in te zetten. Deze box is bijzonder geschikt voor het plaatsen van putten.


menu_bookGEBRUIKSAANWIJZING

menu_bookTechnische gegevens Manhole box

Sleepbox

Een sleepkist is en starre kist die geheel naar wens van de klant wordt gebouwd
 Max. Diepte  5m
 Max. Doorlaat  3,5m
 Lengte  3m - 8m

De Sleepbox is ideaal te gebruiken in het open veld en is bijzonder geschikt ter bescherming van het personeel en het minimaliseren van de ontgraving. Deze boxen worden geheel naar wens van de klant gebouwd waarbij men de mogelijkheid heeft om lengte, hoogte en breedte naar eigen inzicht aan te passen.


menu_bookGEBRUIKSAANWIJZING

menu_bookTechnische gegevens Sleepbox

Damwandkamer

Een damwandkamers wordt meestal ingezet indien er veel kruisende kabels en leidingen zijn in de sleuf
 Max. Diepte  7,5m
 Max. Doorlaat  6,5m
 Lengte  2m - 6,5m

De damwandkamer is een systeem met platen, veerschoenen en spindels. De platen zijn voorzien van voeringen waarin men, afhankelijk van de uitvoering KD4 of KD6 damwanden kan plaatsen. Dit systeem kan zelfstandig worden ingezet of in combinatie met boxen en/of geleidebalken. Met dit systeem kann er probleemloos over kruisende kabels en leidingen worden bekist.


menu_bookTECHNISCHE GEGEVENS DAMWANDKAMERS

menu_bookGebruiksaanwijzing Mini damwandkamer

menu_bookGebruiksaanwijzing damwandkamer