WIJ PRODUCEREN - VERKOPEN - VERHUREN - ADVISEREN

SPECIALISTEN in SLEUFBEKISTINGSSYSTEMENEURO VERBAU

SLEUFBEKISTING van SLEUFBEKISTINGSSPECIALISTEN

Euro Verbau GmbH is ontstaan nadat het Krings concern, bekend van de Krings bekistingen, eind negentiger jaren haar deuren sloot. Zodoende kan de directie van Euro Verbau teruggrijpen op een ervaring van meer dan 30 jaar betreffende verhuur en verkoop van bekisting en beschoeiing en is daarmee een van de oudste spelers op de markt. De huidige bekistingslijn die nu wordt gevoerd is dan ook direct afgeleid van de vroegere Krings systemen en heeft inmiddels zijn naam wereldwijd waargemaakt. Met onze eigen moderne productie, walsstraat en conserveringsstraat, en ons omvangrijke huurpark, kunnen we flexibel inspelen op de wensen van onze dealers en klanten. Internationaal gezien kunnen wij, met behulp van ons dealernetwerk in diverse landen, snel inspelen op elke behoefte inzake verhuur en verkoop van onze systemen.

Logo 2

EURO VERBAU GmbH
Kantoor Benelux & Rusland
Grachtweg 23
NL-4301 KJ Zierikzee

Phone: +31 111 647310

Mail: info@euroverbau.nl


Zo kan ook op zand gebouwd worden

Noordwijk aan Zee test met succes het DGPV-geleidebalksysteem van Euro Verbau in rollend zand
Dat waar de badgasten aan de Noordzeekust zo van genieten, is voor bouwbedrijven een echte uitdaging: zand. Het fijne zand waarop sommige steden zijn gebouwd, maakt civieltechnisch werk tot een lastige opgave en vereist een speciale aanpak. Bij te veel trillingen kan de omliggende bodem zijn stabiliteit verliezen en kan er schade ontstaan aan de omliggende bebouwing. In Noordwijk aan Zee is het geleidbalksysteem van Euro Verbau met succes in een ondergrond van rollend zand getest.
Noordwijk aan Zee wordt ook wel de bloemenbladplaats van Nederland genoemd. De directe ligging aan zee zorgt voor veel water, maar vooral in de natte wintermaanden zorgt de slechte afvoer van de grote hoeveelheden regenwater voor veel wateroverlast. Daarom heeft de stad bij de herinrichting van de Parallel Boulevard, die als een belangrijke verkeersader door het centrum van de stad loopt, besloten om een afwateringssysteem in de grond aan te brengen. Dit is bedoeld om het grondwaterpeil beter te reguleren en de grote hoeveelheden regenwater sneller af te voeren.
Intrillen van damwanden onmogelijk
Noordwijk aan Zee is letterlijk op zand gebouwd, in dit geval op rollend zand, wat een ware beproeving is voor civieltechnische werkzaamheden op meer dan 6 meter diepte: de dichte bebouwing in de omgeving maakt het intrillen van damwanden onmogelijk. De gemeente Noordwijk heeft zich in haar zoektocht naar een technisch alternatief tot Marco Verstraaten van de firma Euro Verbau gewend. Dit alternatief moest aan drie eisen voldoen: minimaliseren van zettingen, optimale veiligheid en geen schade veroorzaken aan de bestaande bebouwing langs de Parallel Boulevard.
Verstraaten heeft het Euro Verbau geleidebalksysteem aanbevolen, waarbij afzonderlijke platen en geleidebalken een aaneengesloten bekistingssysteem vormen en waarmee optimaal en veilig tot op 8 meter diepte gewerkt kan worden. Na een bezoek van de gemeente aan bouwplaatsen in Duitsland is de testfase in Noordwijk aan Zee in gang gezet met het DGPV 6000 systeem. Dit dubbelgeleidebalksysteem Parallel Verbau met geleidebalken van 6000 mm lang, biedt een hoge belastbaarheid en buigstijfheid van het frame en is nagenoeg zonder zetting tot een diepte van 8 meter in te brengen.
Voor de proef werd in het centrum van Noordwijk aan Zee een schacht van 12 meter lang, 4 meter breed en 6 meter diep in het loopzand ingegraven en met behulp van het DGPV 6000 systeem gekeerd. De stad wilde zo onderzoeken of de schacht met deze techniek drooggehouden kon worden en of de mogelijke zettingen overeenkwamen met de vooraf gemaakte berekeningen. Hiervoor zijn tijdens de grondwerkzaamheden voortdurend metingen verricht.
Zettingenwaarden minimaal
De testfase werd niet alleen intensief gevolgd door de projectpartners, maar ook door geïnteresseerde bouwbedrijven die het geleidebalksysteem met eigen ogen wilden ervaren en die graag in aanmerking komen voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden.
Ook na meerdere dagen bleken de bekistingsplaten het rollend zand buiten de schacht te houden, en kon het grondwater goed worden weggepompt. Tijdens de proef is gebleken dat de zettingenwaarden direct naast de sleuf zeer minimaal waren en enkele meters buiten de schacht werden zelfs helemaal geen zettingen gemeten.
Ook Marco Verstraaten was zeer te spreken over de meetgegevens en het testresultaat: “Het Euro Verbau DGPV-geleidebalksysteem heeft niet alleen aan alle verwachtingen voldaan, maar die in sommige gevallen zelfs overtroffen”. Het systeem biedt ook nog andere praktische voordelen voor de bouwwerkzaamheden: de stempeling tussen de balken kan op vier verschillende manieren worden gemonteerd, wat de flexibiliteit op de bouwplaats vergroot. Er kan gekozen worden voor een grote buisdoorlaat of meer stabiliteit in het frame, of een combinatie van beide.
Aan de hand van de ervaringen en meetwaarden kon worden geconcludeerd dat dit systeem de beste oplossing is voor deze omstandigheden.
Meer informatie over al onze bekistingssystemen is te vinden op www.euroverbau.de
Bilder

Dubbel geleidebalksysteem DGPV in combinatie met KR grondplaten
damwanden KD6 met damwandkamers voor kruisende kabels en leidingen
damwanden KD6 met damwandkamers om beton te storten
damwandkamers met KD4 damwanden voor een perskuip