Nieuws

Hier vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten

Covid 19

De huidige ontwikkelingen in binnen- en buitenland treffen alle aspecten van het openbare leven op een manier die we nog niet eerder hebben meegemaakt.

Euro Verbau heeft een reeks maatregelen getroffen om in de eerste plaats het welzijn en de gezondheid van haar medewerkers te beschermen, maar ook om een betrouwbare partner in uw bevoorradingsketen te kunnen blijven.

Een groot deel van ons team staat tot uw beschikking vanuit afzonderlijke werkruimten of vanaf een thuiswerkplek. Onze systeemtest toont aan dat wij u met deze werkwijze professioneel van dienst kunnen blijven.

Ons magazijn is goed bevoorraad en onze produktie ondervindt geen belemmeringen. Levertijden en uitleveringen blijven zodoende tot op heden gewaarborgd.

Bij Euro Verbau is er op dit moment geen sprake van zieke of geïnfecteerde werknemers en zijn er ook geen verdachte gevallen.

Wij wensen u, uw familie, collega's en medewerkers het allerbeste. Blijf gezond! Met vriendelijke groeten, Huub Bindels en Marco Verstraaten


Ook op 7,5 meter diepte de gronddruk de baas

Extra lange damwanden van Euro Verbau maken complexe verlegging van beekloop mogelijk "Als je daar beneden staat, merk je pas hoe diep het eigenlijk is,” zegt Andreas Iks. De uitvoerder van bouw- en civieltechnisch bedrijf Müller & Bleckmann en zijn collega's hebben meermaals een 7,5 meter diepe schacht uitgegraven voor het leggen van enorme betonnen buizen met een binnendiameter van 2 meter. De afzonderlijke buissegmenten zijn 2,5 meter lang en wegen zo’n 11,5 ton.
De betonnen buizen worden gelegd in het stadsdeel Neviges van de Duitse stad Velbert, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vanaf eind 2020 zal de Motschenbrucherbeek door deze buizen stromen en terugkeren naar haar oorspronkelijke bedding. Jarenlang werd het water van de beek vermengd met rioolwater en afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie in Essen. Vanaf eind 2020 zal het water van het beekje zich weer door de natuurlijke bedding op 400 meter hoogte slingeren, vertraagd worden door natuurlijk gesteente en omzoomd worden door struiken, varens en bomen. Dit idyllische beeld hoort bij het renaturatieplan, maar wordt nu nog verstoord door een weg, de Am Rosenhügel, en door meerdere toegangswegen die de oude loop van de beek doorkruisen. De loop van de beek wordt over een lengte van ongeveer 70 meter door nieuwe betonnen buizen geleid, die tot op 7 meter diepte onder de weg worden aangelegd. Voor deze bouwmaatregel is in totaal 1,25 miljoen euro geraamd.

“Niet-alledaagse uitdaging“
“En de diepte is daarbij een niet-alledaagse uitdaging”, zegt Ingo Schachtschneider, directeur van Müller & Bleckmann uit Heiligenhaus. Dit geldt niet alleen voor het plaatsen van de tonnen zware buissegmenten waarbij telkens een autokraan moet worden ingezet. "Daar beneden kun je de druk van de grond voelen, die enkele tonnen groot is." Om voor deze uitdagingen in de bodem van Nevige een oplossing te vinden, heeft Schachtschneider vooraf afgestemd met Martin Echelmeyer, Sales Manager Rijnland bij Euro Verbau GmbH. “We kwamen daarbij tot de conclusie dat de diepe schachten het best konden worden ondersteund met damwanden van 8,5 meter lang en 60 centimeter breed”, zegt Echelmeyer.
Aangezien damwandprofielen van deze lengte geen standaard verhuurproduct zijn, heeft Euro Verbau ze op maat vervaardigd in haar productiebedrijf in Mönchengladbach en deze in een passend pakket geleverd met complete damwandkamerelementen met spindels, tussenstukken en gordingen in breedtes van drie, vier en vijf meter. Voordat de elementen en damwandplanken toegepast werden is op basis van bodemkundig onderzoek een stabiliteitsberekening uitgevoerd. De statische berekeningen waren ook van bijzonder belang voor Ingo Schachtschneider, die met zijn bedrijf ongeveer 50 mensen in dienst heeft en van wie er zich zes tot zeven permanent op de bouwplaats van de Motschenbrucherbeek bevinden. “Omdat veiligheid onze eerste prioriteit is.”

Brede aanbod voor bijzonder specifieke projecten
Elk bouwputdeel is 10 meter lang en 7 meter diep. De grond wordt eerst verdicht met steenslag en zand voordat de buissegmenten met een kraan worden aangevoerd en gelegd. De damwandplanken steken langs de zijkanten op verschillende hoogtes boven de bouwput uit, afhankelijk van hoe ver ze in de grond kunnen worden ingebracht. Soms zitten er stenen of rotsen in de weg.
Als de buizen zijn aangesloten, vullen Andreas Iks en zijn collega's het bouwputdeel aan en beginnen ze 10 meter verderop opnieuw te graven en worden de zijkanten weer met damwanden gestut. Dat dit alles zo soepel verloopt, is voor Ingo Schachtschneider mede te danken aan het flexibile maatwerk van Euro Verbau: “We hebben samen al meerdere projecten succesvol volbracht. Er zijn maar weinig bedrijven die voor elke toepassing de juiste oplossing kunnen bieden. Euro Verbau biedt dankzij haar brede aanbod ook oplossingen voor bijzonder specifieke projecten.”


Zo kan ook op zand gebouwd worden

Noordwijk aan Zee test met succes het DGPV-geleidebalksysteem van Euro Verbau in rollend zand
Dat waar de badgasten aan de Noordzeekust zo van genieten, is voor bouwbedrijven een echte uitdaging: zand. Het fijne zand waarop sommige steden zijn gebouwd, maakt civieltechnisch werk tot een lastige opgave en vereist een speciale aanpak. Bij te veel trillingen kan de omliggende bodem zijn stabiliteit verliezen en kan er schade ontstaan aan de omliggende bebouwing. In Noordwijk aan Zee is het geleidbalksysteem van Euro Verbau met succes in een ondergrond van rollend zand getest.
Noordwijk aan Zee wordt ook wel de bloemenbladplaats van Nederland genoemd. De directe ligging aan zee zorgt voor veel water, maar vooral in de natte wintermaanden zorgt de slechte afvoer van de grote hoeveelheden regenwater voor veel wateroverlast. Daarom heeft de stad bij de herinrichting van de Parallel Boulevard, die als een belangrijke verkeersader door het centrum van de stad loopt, besloten om een afwateringssysteem in de grond aan te brengen. Dit is bedoeld om het grondwaterpeil beter te reguleren en de grote hoeveelheden regenwater sneller af te voeren.
Intrillen van damwanden onmogelijk
Noordwijk aan Zee is letterlijk op zand gebouwd, in dit geval op rollend zand, wat een ware beproeving is voor civieltechnische werkzaamheden op meer dan 6 meter diepte: de dichte bebouwing in de omgeving maakt het intrillen van damwanden onmogelijk. De gemeente Noordwijk heeft zich in haar zoektocht naar een technisch alternatief tot Marco Verstraaten van de firma Euro Verbau gewend. Dit alternatief moest aan drie eisen voldoen: minimaliseren van zettingen, optimale veiligheid en geen schade veroorzaken aan de bestaande bebouwing langs de Parallel Boulevard.
Verstraaten heeft het Euro Verbau geleidebalksysteem aanbevolen, waarbij afzonderlijke platen en geleidebalken een aaneengesloten bekistingssysteem vormen en waarmee optimaal en veilig tot op 8 meter diepte gewerkt kan worden. Na een bezoek van de gemeente aan bouwplaatsen in Duitsland is de testfase in Noordwijk aan Zee in gang gezet met het DGPV 6000 systeem. Dit dubbelgeleidebalksysteem Parallel Verbau met geleidebalken van 6000 mm lang, biedt een hoge belastbaarheid en buigstijfheid van het frame en is nagenoeg zonder zetting tot een diepte van 8 meter in te brengen.
Voor de proef werd in het centrum van Noordwijk aan Zee een schacht van 12 meter lang, 4 meter breed en 6 meter diep in het loopzand ingegraven en met behulp van het DGPV 6000 systeem gekeerd. De stad wilde zo onderzoeken of de schacht met deze techniek drooggehouden kon worden en of de mogelijke zettingen overeenkwamen met de vooraf gemaakte berekeningen. Hiervoor zijn tijdens de grondwerkzaamheden voortdurend metingen verricht.
Zettingenwaarden minimaal
De testfase werd niet alleen intensief gevolgd door de projectpartners, maar ook door geïnteresseerde bouwbedrijven die het geleidebalksysteem met eigen ogen wilden ervaren en die graag in aanmerking komen voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden.
Ook na meerdere dagen bleken de bekistingsplaten het rollend zand buiten de schacht te houden, en kon het grondwater goed worden weggepompt. Tijdens de proef is gebleken dat de zettingenwaarden direct naast de sleuf zeer minimaal waren en enkele meters buiten de schacht werden zelfs helemaal geen zettingen gemeten.
Ook Marco Verstraaten was zeer te spreken over de meetgegevens en het testresultaat: “Het Euro Verbau DGPV-geleidebalksysteem heeft niet alleen aan alle verwachtingen voldaan, maar die in sommige gevallen zelfs overtroffen”. Het systeem biedt ook nog andere praktische voordelen voor de bouwwerkzaamheden: de stempeling tussen de balken kan op vier verschillende manieren worden gemonteerd, wat de flexibiliteit op de bouwplaats vergroot. Er kan gekozen worden voor een grote buisdoorlaat of meer stabiliteit in het frame, of een combinatie van beide.
Aan de hand van de ervaringen en meetwaarden kon worden geconcludeerd dat dit systeem de beste oplossing is voor deze omstandigheden.
Meer informatie over al onze bekistingssystemen is te vinden op www.euroverbau.de